Dutch version of MSSE

Mini-Suffering State Examination (MSSE)

Aminoff BZ.
Dementia and burnout syndrome.
11th Conference of the Israeli Society of Gerontology, Jerusalem, December 6, 1994, p. 7.

Aminoff BZ, Purits E, Noy Sh, Adunsky A.
Measuring the suffering of end-stage dementia: reliability and validity of the.
Archives of Gerontology and Geriatrics 38(2): 123-130, 2004.

Suffering items Yes (1)/no (0)

1. Not calm
2. Screams
3. Pain
4. Decubitus ulcers
5. Malnutrition
6. Eating disorders
7. Invasive action
8. Unstable medical condition
9. Suffering according to medical opinion
10. Suffering according to family opinion
MSSE score, total
MSSE score interpretation:

Low level of suffering 0–3
Intermediate level of suffering 4–6
High level of suffering 7–10

Zorgverlener versie

Nederlandse vertaling en aanpassing: Schols R, et al.
(Schipper RJ, Brabers A, & Schols J. [The Mini Suffering State Exam (MSSE) has been studied in a
Dutch nursing home]. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde 2003;27(5):14-18.)

Kwamen onderstaande verschijnselen of situaties in de laatste week van het leven

voor?
Nee Ja
a. Rusteloos (niet kalm) •

b. Roepen/schreeuwen •

c. Aanwijzingen voor pijn •

d. Decubitus (doorligwonden) •

e. Toestand van ondervoeding of ongewenst gewichtsverlies •

f. Regelmatige medisch technische behandelingen •

g. Eetproblemen •

h. Onstabiele medische toestand •

i. De bewoner leed naar het oordeel van de behandeld arts* •

j. De bewoner leed naar het oordeel van de verzorging* •

k. De bewoner leed naar het oordeel van de familie** •

* De originele versie omvat slechts een enkel item “medical opinion”
** Niet opgenomen in de versie van Schols et al.

Familie versie

Schriftelijke vragenlijst; verkregen uit vertaling en terugvertaling van de
Engelstalige aanpaste versie op de volgende bladzijde.

Had uw familielid/naaste ervaring met onderstaande verschijnselen of situaties in de
laatste week van het leven?

Nee Ja

a. Was uw familielid/naaste rusteloos (niet kalm)? •

b. Schreeuwde uw familielid/naaste of riep hij/zij om hulp? •

c. Had uw familielid/naaste pijn? •

d. Had uw familielid/naaste doorligwonden? •

e. Had uw familielid/naaste problemen met eten, zoals weigeren om te
eten, moeilijkheden of ongemak met slikken, verlies van eetlust, of was
sondevoeding nodig?


f. Leek uw familielid/naaste ondervoed, door gewichtsverlies, ingevallen
ogen en wangen?


g. Kreeg uw familielid/naaste vaak onderzoeken of behandelingen die
voor hem/haar de rust verstoorden, zoals afname van bloed, inbrengen
van een katheter of voedingssonde of een ademhalingsbuis?


h. Had uw familielid/naaste een nieuw medisch probleem dat hij/zij niet
eerder had, zoals een longontsteking, urineweginfectie of uitdroging?


i. Had de arts of verpleegkundige de indruk dat uw familielid/naaste
leed?


j. Had u de indruk dat uw familielid/naaste leed? •

Aangepaste familie versie – vertaling © EMGO Instituut voor onderzoek naar
gezondheid en zorg, VU medisch centrum Amsterdam, 2007

Family version

Interview; ten opzichte van de originele zorgverlener versie zijn items in
vraagvorm gezet en is uitleg toegevoegd.

These questions ask for ‘No’ or ‘Yes’ responses. Did [RESIDENT] experience these
conditions or treatments or display these behaviors in the last week of life, from __ __ /
__ __ / __ __ [date 1 week prior] until the time [HE/SHE] died?

No Yes

a. Was [RESIDENT] restless or not calm? •

b. Did [RESIDENT] scream or cry out for help? •

c. Was [RESIDENT] in pain? •

d. Did [RESIDENT] have bedsores or pressure ulcers? •

e. Did [RESIDENT] have problems with eating, such as refusing to eat,
difficulty or discomfort with swallowing, loss of appetite, or need a
feeding tube?


f. Did [RESIDENT] appear malnourished, including having weight loss,
sunken eyes or cheeks?


g. Did [RESIDENT] have frequent tests or treatments that caused
[HIM/HER] disturbance, such as drawing blood, inserting catheters or
feeding or breathing tubes?


h. Did [RESIDENT] have any new medical problems that [HE/SHE] didn’t
have before, such as pneumonia, urinary tract infections, or dehydration?


i. Did the doctor or nurse believe that [RESIDENT] was suffering? •

j. Do you believe that [RESIDENT] was suffering? •

MSSE Family version – © UNC Interdisciplinary Center for Aging Research, The
University of North Carolina at Chapel Hill, USA, 2007.

De MSSE zorgverlener en familie versies zijn getest in Nederland en de VS
(van der Steen JT, van Soest-Poortvliet M, Achterberg W, Ribbe M, de Vet R, Zimmerman S,
Cohen LW. End-of-life in long-term care in the Netherlands: new findings and measurement issues.
Gerontologist 2009;49(52, Oct):57.
Zimmerman S, Cohen LW, Reed D, Sloane P, Hanson L, Cagle J, van der Steen JT, van Soest-
Poortvliet M. End-of-life in long-term care in the United States: new findings and measurement
issues. Gerontologist 2009;49(52, Oct):57.)

Verdere informatie bij dr.ir. J.T. van der Steen, j.vandersteen@vumc.nl